Kéziratok

Kéziratok elkészítése

Word doc vagy docx formátum

Főszöveg:

  • Times New Roman, 12 pt, sorkizárt, 1,5 sortáv;
  • bekezdéseknél tabulátort, behúzásokat ne használjanak;
  • Szövegkiemelés: csak dőlt, és csak a legszükségesebb esetben (kerülendő!);
  • Idézőjelek használata: törekedjenek arra, hogy csak idézeteknél alkalmazzák, kifejezések idézőjeles feltüntetése kerülendő, helyette a megfelelő magyar szak- vagy köznyelvi szót, szóösszetételt használják.

Jegyzet:

  • Mint a főszöveg, de 10 pt és 1,0 sortáv.
  • Word jegyzetbeszúrása alkalmazható.

Általában:

  • Elválasztást ne alkalmazzanak (automatikusat sem!)
  • Ábrák, grafikonok, képek egyértelmű azonosítása, külön nyomdai minőség csatolása
  • Helyesírás: általánosan, továbbá a földrajzi és személyneveknél, számadatoknál a hatályos akadémiai helyesírási szabályzat az irányadó (Helyesírási szabályzat).
  • Évszázadok az eredeti előfordulás kivételével arab számmal.