Az OTKA K 105 886 eredményei

I. A vállalt és elvégzett munka összefoglaló jelentései

A projektterv és az éves beszámolók megjelennek a Catastrum nyomtatott változatában

Projektterv | 2013. évi beszámoló | 2014. évi beszámoló | 2013–2015. évi végső szakmai beszámoló

Az OTKA/NKFIH záró értékelése

II. Szakirodalmi bibliográfia

A kataszteri munkálatokra vonatkozó szakirodalom tematikus csoportosítása a Bibliográfia menüpont alatt érhető el.

III. Dokumentáció feltárása

1. Más projekt keretében hozzáférhetővé tett dokumentumok

2. (Jog)szabályok

a) Jogszabályok

A kataszteri felméréshez kapcsolódó jogi jelentőségű források (jogszabályok: törvények, rendeletek) és egyéb normatív szabályok (utasítások) strukturáltan az Adatbank/Jogi keretek menüpont alatt találhatók.

b) Felmérési utasítások

Az 1856., 1865., 1869. és 1904. évi kataszteri felmérési utasítások teljes szövegükben kétrétegű pdf-ben, a térképekhez készült jelkulcs, valamint az 1856. és 1865. évi felmérések magyar fordítása az Adatbank/Jogi keretek/Utasítások menüpont alatt érhető el.

c) Miniszteri rendeletek

Számos szakmai utasítás (korabeli elnevezéssel rendelet) a Rendeletek Tárába nem kerültek be. Ezért fontosak azok a rendeletgyűjtemények, amelyek a kataszteri felmérésre vonatkoznak, és bár nyomtatásban is megjelentek, de ma már csak nehezen elérhetők, ezeket az Adatbank/Jogi keretek/Rendeletek menüpont foglalja össze. 

3. Korabeli szaklapok

 4. Kataszteri személyzetre vonatkozó anyagok

5. További irodalom

Felsorolását l. a Bibliográfia menüpont alatt.

6. S 79 Kataszteri iratok

A kataszteri iratok és térképek 2014. június 30-ig rögzített adatai és képei a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon, a levéltári állag teljes adattartalma a levéltári nyilvántartásban érhetők el.

7. Kézikönyv

A Kataszteri kézikönyv az eredetileg tervezetthez képest – éppen a projekt dokumentumfeltárása következtében – jelentősen átalakult. Lapjai itt érhetők el.