A folyóirat teljes digitális anyaga csak a Catastrumot előfizetők számára érhető el online azonnal. Itt – ízelítőül – a folyóirat borítója, tartalomjegyzéke, rezüméje, valamint minden cikk első két oldala érhető el. A teljes szám a következő évtől (április elsejétől) érhető el.

Tartalomjegyzék, 5. (2018) 1. szám

Ötös az évfolyam! | Tartalom | Impresszum (1.) Impresszum

Summary 2018:1 (2.) Summary

Török Enikő: A soproni ideiglenes kataszteri térképtár, 1857–1860 (3–14.)Török Enikő

Reisz T. Csaba: A katasztertörténeti prozopográfia forrásai. Címtárak, hivatalos közlönyök, adatbázisok (15–25.)Reisz T. Csaba

Suba János: Az Állami Földmérés szerepe a trianoni határok kijelölésében, kitűzésében. A magyar–jugoszláv határszakasz (26–40.)Suba János

Szentpéteri József: Történelmi idők lenyomata: a tépei avar fejedelmi kincs (41–52.)Szntpéteri József

Iván Gyula: Kataszterizáljuk a világot! A modern kataszter gazdasági jelentősége (53–58.)Iván Gyula

OTKA-pályázatok – A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919). Szakmai beszámoló a negyedik évről (2017) (59–64.)Szepesiné Simon Éva

Teljes szám

Itt letölthető (2019-től) a teljes szám, borítóval együtt (9 MB)