1868. évi I. törvénycikk a magyar korona országaiban levő vasutak és csatornák külön összpontositott telekkönyvezéséről 

1868. évi XXV. évi törvénycikk a földadóról

1871. évi LIII. törvénycikk az 1848. évi törvények által megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről

1875. évi VII. törvénycikk a földadó szabályozásáról

1876. évi XV. törvénycikk a közadók kezeléséről

1880. évi XLV. törvénycikk az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővárvidék területén a birtokrendezési, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljárásról

1881. évi XL. törvénycikk a földadó szabályozásáról szóló 1875:VII. tc. némely intézkedéseinek módositása tárgyában

1881. évi XLII. törvénycikk az 1875:VII. törvénycikk ármentesitett területekre vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatásáról

1881. évi L. törvénycikk az 1870:X. törvénycikk által elrendelt Duna-szabályozási munkák folytatásáról

1885. évi XXII. törvénycikk a földadó-kataszter nyilvántartásáról

1886. évi XXIX. törvénycikk a telekkönyvi betétek szerkesztéséről [Kiegészítés: 1889:XXVIII., 1891:XVI., 1892:XXIX. tc.]

1892. évi XXIV. törvénycikk az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna-, Közép-Szolnok, Zarándmegyék és a volt Kővárvidék területén a birtokrendezési, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljárásról szóló 1880:XLV. törvénycikk némely határozatainak módositásáról és kiegészitéséről

1908. évi XXXIX. törvénycikk a birtokrendezést, különösen az urbéri elkülönitést, arányositást és tagositást tárgyazó 1836:VI., X., XII., 1840:VII., XXX., XXXI. és 1871:LIII. törvénycikkek módositásáról és kiegészitéséről

1909. évi V. törvénycikk a földadókataszter kiigazitásáról és a földadó százalékának megállapitásáról