Rendeletek, 1875–1884

1875

A m. kir. pénzügyminister 18 168. számu körrendelete valamennyi törvényhatósághoz (a fiumeit kivéve): a földadókataszterről szóló törvény végrehajtása tárgyában [Magyarországi rendeletek tára, 1875. 116.]

Rendeletek, 1885–1900

1885

A m. kir. pénzügyministernek 45,055. számú utasitása, a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. törvényczikk végrehajtása iránt [Magyarországi rendeletek tára, 1885. 183.]

A m. kir. pénzügyministernek 56,286. számú körrendelete, a földadó nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. törvényczikknek életbeléptetése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1885. 204.]

Rendeletek, 1901–1918

1903

A m. kir. igazságügyminister 1903. évi 34.254.I. M. számú rendelete, a telekkönyvi betétszerkesztés céljából a biróságnál lévő kataszteri birtokíveknek a földadó kivetése végett való kiadatása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1903. 153.]

Rendeletgyűjtemények

Rendeletek 1867–1914 között. MNL OL, S 92 Az Országos Földméréstani Intézet vegyes iratai, No. 23/1–5. (Hiány: 1871–1907). Az 1849–1870 közötti időszakra vonatkozó két kötet a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon teljes terjedelmében elérhető a régi jelzet alatt: Rendeletek gyüjteménye, 1849-1867 [S 92 36. kötet] és Rendeletek gyüjteménye, 1868-1870 [S 92 37. kötet]

Rendeletek Tára. A részletes felmérés végrehajtására, 1872–1888. február végéig. Összeáll.: Szikszay Elek. Pozsony, 1888.  [Letöltés /6,5 MB/: Szikszay Elek: Rendeletek]

Az országos kataszteri felmérés ügykörére vonatkozó rendeletek gyűjteménye. I. köt. 1870. évtől 1897. év végéig. Összeáll.: Gánóczy Sándor–Török Ferenc. Bp., 1898. [Letöltés /29 MB/: Rendeletek, 1870–1897]

Az országos kataszteri felmérés ügykörére vonatkozó rendeletek gyűjteménye.II. köt. Összeáll.: Gánóczy Sándor–Török Ferenc. Bp., 1899.

Az országos kataszteri felmérés ügykörére vonatkozó rendeletek gyűjteménye az 1902. évről. Összeáll.: Gánóczy Sándor. Bp., 1903.

Az országos kataszteri felmérés ügykörére vonatkozó rendeletek gyűjteménye az 1903. évről. Összeáll.: Gánóczy Sándor. Bp., 1904. [Rendeletek, 1903]

Az országos kataszteri felmérés ügykörére vonatkozó rendeletek gyűjteménye 1905.[1904!] évről. Összeáll.: Gánóczy Sándor. Bp., 1905. [Rendeletek, 1904]

Az 1884–1915 között kiadott, a kataszteri felmérésre vonatkozó pénzügyminiszteri rendeletek idő- és ábécérendben (a rendeletet megjelentető Pénzügyi Közlöny adatával). MNL OL, S 92 Az Országos Földméréstani Intézet vegyes iratai (1855–1944), No. 25/4. Országos kataszteri felmérés – alkalmazottak (Régi szolgálati és minősítési táblázatok, I, J, K nevűek) című kötetben [Rendeletek, 1884–1915]