Bibliográfia

Online

ONLINE HOZZÁFÉRÉSEK

MNL Levéltári nyilvántartás (ScopeArchiv)

Hungaricana Közgyűjteményi Portál (www.hungaricana.hu)

Mapire. A Habsburg Birodalom Történelmi térképei (www.mapire.eu)

Arcanum Digitális Tudománytár (adtplus.arcanum.hu)

Dualizmus: Kataszteri felmérések (www.dualizmus.hu)

Geodézia és Kartográfia (www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/geodkart.htm)

Magyar Levéltári Portál (www.archivportal.hu)

OTKA Digitális könyvtár

Az OTKA K 105 886 PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN digitalizált kötetek

Rendeletek, rendeletgyűjtemények

Kataszteri felmérési utasítások (ideiglenes és részletes, 1856, 1865, 1869, 1904)

A Pénzügyministerium öt évi működése 1867–1871-ig. Szerk.: B. Pongrácz Emil–Lukács Béla. Bp., 1873. [Megtekintés]

A magyar kir. Pénzügyministerium tíz évi működése, 1895–1905. Bp., 1905. [Megtekintés]

Csillag Gyula: Telekkönyv és kataszter. Bp., 1884. [Letöltés]

Deák Gyula: Az erdélyrészi birtokrendezésről. Erzsébetváros, 1890. [Megtekintés]

Gerő László: Országos földmérések az állami közigazgatás szolgálatában. Bp., 1934. [Megtekintés]

Secans [Gánóczy Sándor]: Adomák a kataszteri felmérés köréből. Bp., 1902. [Letöltés, 22 MB!]

Szalay Pál: A földadó-kataszter rövid és népies ösmertetése. Bp., 1884. [Letöltés]

Szathmáry Elek: A földadó kataszter. Hódmezővásárhely, 1902. [Letöltés]

Térképészeti Közlöny, III. 1934–1935. 1–4. füzet. [Megtekintés]

Ha ennél többet ismer, ajánljon!

Kérjük, hogy ha olyan könyvet, tanulmányt, cikket, egyéb kiadványt ismer, amelyet nem tüntettünk fel a bibliográfiában, küldje el nekünk a publikáció adatait.