Magyarország tiszti cím- és névtára

Magyarország tiszti cím- és névtára a polgári korszak (1867–1949) állami tisztviselőinek nevét (később kitüntetéseit) tartalmazza 1873–1944 között, a kötetet a Központi Statisztikai Hivatal állította össze és adta ki. 1873 után 1875-ben, 1879-ben majd 1884-ben jelent meg az az évi állapot közreadásával, 1886-tól évente jelent meg, 1918-ig. 1927-ben újraindult, és egészen 1944-ig évente jelent meg (nem jelent meg 1933–1934-ben).

A kiadványt így ismerteti az Erdészeti Lapok 1898 februárjában: „A »Magyarország Tiszti Czim- és Névtára« című kézikönyv, mely az 1898. évvel a XVII. évfolyamba lép s tartalma, úgy, mint az előző években, legnagyobb rész­letességgel kiterjed az állami szervezet ismertésére: a hűséges uralkodóházra, a legmagasabb udvartartásra, az országgyűlésre, a minisztériumokra és az ezek alá tartozó hatóságokra és hivatalokra, s itt nemcsak a hivatalok személyzetére nyújt kellő tájékoztatást, hanem világos képét adja annak is, hogy a hivatalok mely felsőbb ható­ságok alá tartoznak; megjelöli a hivatalok számát, szék­helyét; feltünteti a felsőbb hatóságoknak ügybeosztását, hatáskörét. Magában foglalja továbbá e kézikönyv a leg­újabb változások figyelembevételével az egész országnak (közigazgatási) beosztását, az e. f. bíróságoknál pedig a bánya-, sajtó- és pénzügyi bíróságok, a közjegyzői és ügyvédi kamarák megjelölését, a telekkönyvi hatóság, a közjegyzői, adó- és letéthivatal pontos megnevezését. De ezeken kívül szintén részletesen közli a társadalmi életben jelentékenyebb szerepkörrel biró magánintézeteket és tár­sulatokat is. Az illető neveknél könnyen érthető rövidíté­sekkel kitünteti a rendjeleket, a legmagasabb kitüntetéseket, a nemesi előneveket, a társadalomban viselt főbb állásokat s tudományos képesítéseket stb. A valóságos belső titkos tanácsosoknak, az összes rendjelek és egyéb kitüntetések tulajdonosainak, a kir. tanácsosoknak névsorát külön össze­állításban is közli. Helyet foglalnak benne még a cs. és kir. közös minisztériumok és az azok alá tartozó hivatalok, valamint Bosznia és Herczegovina hatóságai is, függelékben pedig az osztrák állam hatósági szervezetének vázlatos ismertetését is tartalmazza. A Magyar Tiszti Cím- és Névtár, hogy az év első negyedében rendszerint nagyobb mértékben előforduló összes változásokat magában foglalhassa, úgy, mint már az utóbbi két évben, 1898-ban is április havában fog megjelenni.”

A magyarországi prozopográfia elsőrangú forrása. A teljes sorozat nehezen hozzáférhető, ezért annak digitalizálása 2010-ben megtörtént. Hozzáférhető  offline és online módon is (Arcanum Digitális Tudománytár)

Ezen az oldalon a pénzügyminisztérium, a kataszteri felmérés, a földadó-nyilvántartás és az állami nyomda adatait tartalmazó részek érhetők el kétrétegű pdf-formátumban, 1873–1918 között.

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949